KH Energia-Konsult

AS KH Energia-Konsult

Heino Harak
juhatuse liige

AS KH Energia-Konsult on suurim erakapitalil elektrifirma Eestis. Ettevõte on asutatud 1991. aastal, senitehtud tööde kogumaht ületab 135 miljonit eurot. Nende tööde hulka kuuluvad mitmed märkimisväärsed elektripaigaldised nagu Rocca al Mare ja Ülemiste Kaubanduskeskused, Eesti Kunstimuuseum, Kiievi Dnepri Kaubanduskeskus, Vabadussamba valgustus- ja kliimalahendus jpm.

Firma põhitegevuseks on kõik elektriga seonduv. Uute rajatavate elektripaigaldiste puhul tähendab see kõiki asjaajamisi, töid ja tegemisi alates tellija soovist kuni valmisehitatud, töökorras, pingestatud ja täitedokumentidega varustatud elektripaigaldiste üleandmiseni tellijale.

Tööde hulka kuulub projekteerimine, komplekteerimine seadmete ja materjalidega, paigaldus-, seadistus- ja häälestustööd koos kõigi ehitus- ja elektritöödega, vajalike teostusjooniste ning dokumentide vormistamisega. Olemasolevate elektripaigaldiste puhul tähendab see elektripaigaldiste käidu korraldamist, s.o. elektripaigaldise hoolduskava koostamist ning selle järgimist nii, et oleks tagatud seadmete häirevaba ja ohutu funktsioneerimine ning sihtotstarbeline töö. Oleme ka kogenud ning sertifitseeritud elektripaigaldiste kontrollmõõtmiste ning tehnilise kontrolli läbiviija.

Firmal on:

 • elektritööde kvaliteedisertifikaat EVS - EN ISO 9001:2008;
 • keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat ISO 14001:2004;
 • töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat EVS 18001:2007 (OHSAS 18001);
 • akrediteering elektripaigaldiste tehniliseks kontrolliks, st. õigus uute elektripaigaldiste nõuete-kohasuse hindamiseks ja tõendamiseks ning olemasolevate elektripaigaldiste korraliseks kontrolliks;
 • akrediteering elektriliste kontrollmõõtmiste tegemiseks,
 • tegevusluba valveseadmestiku projekteerimiseks, paigaldamiseks ja hooldamiseks.

Firmal on majandustegevuse registris järgnevate tegevusalade registreeringud:

 • ehitamine
 • elektritööd
 • omanikujärelevalve
 • projekteerimine
 • elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostamine
 • mõõte-ja teimilaborina tegutsemine

Firma arengut iseloomustab teostatud tööde mahu (netokäibe) kasv, mis esimesel 1992. aastal oli 200 tuhat krooni ja 2014. aastal 16,5 miljonit eurot. Aastate jooksul tehtud tööde kogumaht ületab 135 miljonit eurot.

Firma on 15 aastat hooldanud ja arendanud Tallinna linna välisvalgustust. Firma hooldada on enamuse Eesti magistraalteede ja ristmike välisvalgustus, mille valgustusliine ja välisvalgusteid juhib, seirab ja turvab firma reaalajas toimiv juhtimissüsteerm. Teostamisel on Tallinna Vanalinna välisvalgustuse üleviimine kuni 80 % energiasäästu andvatele juhitavatele LED-välisvalgustitele. Meie hooldada on paljude riigiasutuste, ettevõtete ja koolide elektripaigaldised (ca 120 lepingut).

Firma poolt koostatud elektriprojektid ja rajatud elektripaigaldised on korduvalt leidnud äramärkimist. AS KH Energia-Konsult on korduvalt saavutanud auhinnalisi kohti nii Äripäeva ehitusfirmade kui Eesti Elektritööde Ettevõtete Liidu elektrifirmade TOPides. AS KH Energia-Konsultile on omistatud märgis Edukas Ettevõte 2016, krediidireiting AAA (suurepärane).

Heino Harak
juhatuse liige
telefon: 659 8971
gsm: 50 99 711
heino@energia-konsult.ee

 

 

KH