KH Energia-Konsult

Juhtimispoliitika

AS KH Energia-Konsult kvaliteedipoliitika põhieesmärk on pidev parendamine ning pakutavate teenuste kõrge tase ja klientide rahulolu, mis väljendub ettevõtte juhtkirjas

Meie ei vali tellijat - tellija valib meid!

Selle eesmärgi nimel kohustub ettevõtte juhtkond pühenduma

 • tööde teostamise kõrgele kvaliteedile,
 • klientide teenindamise kõrgele tasemele ja kliendikesksusele,
 • heale professionaalsele tavale,
 • ettevõtte pidevale arendamisele,
 • kvaliteedisüsteemi parendamisele,
 • personali kursishoidmisele kvaliteedidokumentatsiooniga,
 • soovil tegutseda vastutustundlikult - lisaks majandustulemustele arvestama sotsiaalsete faktorite ja looduskeskkonnaga ning erinevate sihtgruppide ootuste ja vajadustega,

AS KH Energia-Konsult keskkonnapoliitika

 • Püstitame keskkonnaalased eesmärgid ning täiustame pidevalt enda poolt osutatavaid teenuseid nii, et nende teostamine oleks keskkonnasõbralik.
 • Kohustume kasutama vahendeid ja materjale keskkonnasäästlikult ning pidevalt parendama organisatsioonis saastamise ärahoidmist läbi jäätmete nõuetekohase utiliseerimise, puhtama tootmise ja teenindamise mõtteviisi, tegevuste ja töövõtete rakendamise.
 • Meie tegevuses on suure tähtsusega ohutus ja tervis ning meie kohustus on järgida kõiki Eesti Vabariigi keskkonnaõigus- ja administratiivakte ning teisi asjakohaseid nõudeid.
 • Hoiame ettevõtte personali kursis keskkonda puudutavate probleemide ja nende lahendamisega ning arendame töötajate pädevust ning tõstame nende teadlikkust, mis garanteerib tehtavate tööde / osutatavate teenuste keskkonnamõju minimeerimise.

AS KH Energia-Konsult kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika märksõnad on parim kvaliteet ja keskkonnast hoolivus.

AS KH Energia-Konsult töötervishoiu ja tööohutuse poliitika

 • Juhendame töötajaid tööohutusalaselt ning teavitame ebasoodsatest mõjudest, mis võivad põhjustada vigastusi või põduruse tekkimist.
 • Hindame tööohtusalaseid riske ning kavandame tegevusi, et pidevalt parendada töötajate töökeskkonda ja minimiseerida tööohutusalaseid ohte.
 • Meie kohustus on järgida ja hinnata vastavust töötervishoiu ja tööohutusalaste seaduslikele nõuetele.
sert2016