KH Energia-Konsult

Avaldus Elektripaigaldiste korraliseks tehniliseks kontrolliks

Täida allolev vorm - meie spetsialistid võtavad Sinuga vajaduste täpsustamiseks ühendust.

ELEKTRIPAIGALDISE ANDMED (olemasoleva info piires)

V Ülevaatuseks esitan: kogu objekti elektripaigaldise objekti elektripaigaldise osa

LISADOKUMENDID

  • käidukorraldajat määrav dokument
  • elektripaigaldise eelmise kontrolli dokumendid
  • elektripersonali teadmiste hindamise dokumendid
  • liitumispunkti ja peakaitse nimivoolu määrav dokument
  • kaetud tööde joonised maandusseadme ja maakaablite kohta
  • elektripaigaldise skeemid ja joonised
  • (s.h. ümberehituste ja laienduste kohta)
  • hoolduskava
  • mõõte- ja teimiprotokollid
  • kaitseaparaatide seadistustööde protokollid

KÄESOLEVAGA KINNITAN ÜLALTOODUD ANDMETE ÕIGSUST