KH Energia-Konsult

Taotlus/tellimus elektripaigaldise käidu korraldamiseks.

Täida allolev vorm - meie spetsialistid võtavad Sinuga vajaduste täpsustamiseks ühendust.

TAOTLUSE ESITAJA

TAOTLUSE OBJEKTI ASUKOT JA ELEKTRIPAIGALDUSE ANDMED

Faaside arv ja pinge
Katkematu toite allika (UPS) olemasolu:
V Elektripaigaldise liik:
VI Valgustite keskmine arv:
VII Rikkevoolukaitselülitite olemasolu:
VIII Turvavalgustite olemasolu:
X Töövälisel ajal teenindamise vajadus:
XI Elektritarbimise arvestamise kontrollimise vajadus:
XII Elektripaigaldisel on viimased kaks aastat olnud käidukorraldaja:
XIII Elektripaigaldise igapäevaseks hooldamiseks on oma elektripersonal:
XIV Reageerimiskiirus elektririkke kõrvaldamiseks:
muu:
XV Õhuliini mastidel asuva elektripaigaldise olemasolu:
TAOTLUSELE LISAN
KÄESOLEVAGA KINNITAN ÜLALTOODUD ANDMETE ÕIGSUST