KH Energia-Konsult

ELEKTRIPAIGALDISE KONTROLLMÕÕTMISTE TEOSTAMISEKS

ELEKTRIPAIGALDISE ANDMED

TELLITAVAD MÕÕTMISED

  • isolatsioonitakistus
  • kaitse- ja PEN-juhtide katkematus
  • potensiaaliühtlustusjuhtide katkematus
  • kaitse rakendustagatis
  • maandustakistus
  • rikkevoolukaitselülitite kontroll
  • elektrikilpide kontrollitoimingud
  • valgustustihedus
  • valgustusheledus

KÄESOLEVAGA KINNITAN ÜLALTOODUD ANDMETE ÕIGSUST