KH Energia-Konsult

Kontrollmõõtmised

KH Energia-Konsult’i mõõtelabor viib läbi erinevaid elektri- ja valgustuspaigaldiste kontrollmõõtmisi.

Elektrotehnilised kontrollmõõtmised:

 • isolatsioonitakistuse mõõtmine;
 • kaitse rakendustagatise kontroll;
 • rikkevoolukaitsme kontroll;
 • kaitse-ja PEN- juhtide katkematuse kontroll;
 • potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll;
 • maandustakistuse määramine.

Valgustehnilised mõõtmised:

 • valgustiheduse mõõtmine;
 • heleduse mõõtmine.

Erinevad mõõtmised:

 • kaablitrasside asukoha määramine;
 • paigaldise/seadme võrguanalüüs k.a harmoonilised;
 • elektrikilpide teimimine.

Kõigi kontrollmõõtmiste kohta väljastatakse mõõteprotokollid ja aruanne.

Kontrollmõõtmise tellimine

Elektripaigaldise kontrollmõõtmiste tellimiseks täida kontaktivorm või kontrollmõõtmiste tellimisleht.

Kes tohivad kontrollmõõtmisi teha?

Kontrollmõõtmisi tohivad läbi viia ainult Eesti standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 kohaselt akrediteeritud firmad või mõõteseaduse alusel hinnatud laborid. AS KH Energia-Konsult Mõõtelabor on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselaborina nr. L 102.

mootmised
mootmine-2
mootmine-1