KH Energia-Konsult

Elektripaigaldiste audit

Elektripaigaldise omanik peab tagama elektripaigaldise nõuetekohase kasutamise, sealhulgas elektripaigaldise õigeaegse auditi. Auditi eesmärk on hinnata elektripaigaldise ohutust ning vajadusel selle käidukorraldust seadme ohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Audit tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevõttu ning ettenähtud juhtudel ja sagedusel pärast kasutuselevõttu. Selle alusel jaguneb audit kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks auditiks.

 • Elektripaigaldise võib kasutusele võtta, kui see on läbinud eelneva auditi ja elektripaigaldise kohta on väljastatud auditi tunnistus.
 • Korraline audit on kohustuslik kõikides elektripaigaldistes. Sõltuvalt elektripaigaldise liigist tuleb kontroll teostada iga 3-10 aasta järel.
 • Erakorraline audit teostatakse, kui elektripaigaldise omanik, kasutaja või käidukorraldaja peab seda ohutuse tagamiseks vajalikuks või kui riikliku järelevalve teostaja seda nõuab.

Auditi tellimine

Vajad elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnevat või korralist auditit? Täida ära kontaktivorm või auditi tellimisleht:

AS KH Energia-Konsult on auditi läbiviijana registreeritud Majandustegevuse registris ning on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud C-tüüpi inspekteerimisasutusena nr. I 015.

Hinnakiri

Hinnad sõltuvalt elektripaigaldise suurusest on järgmised:

 • 270 eurot – eramaja kuni 150 m2; kortermaja kuni15 korteriga
 • 300 eurot – eramaja kuni 250 m2; kortermaja kuni 50 korteriga
 • 370 eurot - eramaja kuni 350 m2; kortermaja kuni 100 korteriga

Küsige pakkumist:

 • eramajad üle 350 m2
 • kortermajad üle 100 korteri

*Hinnad sisaldavad käibemaksu ning kortermaja hind kehtib korralise auditi puhul

Elektripaigaldise auditi hinnas sisaldub elektriliste mõõtmiste läbiviimine.

Tellimusele tuleb lisada skeem või joonis tegelikkusele vastavast elektrisüstemist. Ilma skeemita pole võimalik auditit läbi viia.

Auditi tegemiseks soovime järgmisi dokumente:

 • Teostusjoonis ehk tegelikkusele vastav elektriskeem (võib olla käsitsi joonistatud)
 • Hoone elektriprojekt või elektriskeem
 • Võimalusel pilt elektrikilbi sisust
mootmised
mootmine-2
mootmine-1