KH Energia-Konsult

Mida sisaldab valgustusteenus

 • Valgustuse tagamine vastavalt Tellija poolt kehtestatud töörežiimile.
 • Välisvalgustusvõrkude ja nendesse ühendatud seadmete kindlustamine elektrienergiaga.
 • Välisvalgustusvõrkude turvamine, seire ja juhtimine.
 • Ööpäevaringne operatiivteenistus sh rikete ööpäevaringne vastuvõtmine ja likvideerimine.
 • Välisvalgustusvõrkude ja – seadmete hooldus.
 • Ülegabariidiliste vedude kooskõlastamine i ning vajadusel ka koormate saatmine.
 • Välisvalgustusvõrgu kaitsevööndis töötamise loataotluste menetlemine ja järelevalve.
 • Välisvalgustusvõrgu väljalülitamised kolmandate isikute tellimusel töödeks. Välisvalgustusvõrgu kaitsevööndis või välisvalgustusvõrgus.
 • Omanikujärelevalve teiste ettevõtete poolt välisvalgustusvõrkudes teostatavate tööde üle.
 • Vastavaid lube omavate reklaamiseadmete ja ühistranspordipaviljonide valdajate jt. isikute valgustusseadmete ja elektripaigaldiste välisvalgustusvõrkudesse ühendamise ja kasutamisega seotud küsimuste  lahendamine  ning valgustusteenuste osutamine.
 • Tehnilisi tingimuste väljastamine  uute välisvalgustuspaigaldiste projekteerimiseks, samuti muudatusteks välisvalgustusvõrkudes ja võrkude renoveerimistöödeks.
 • Välisvalgustust puudutavate projektide läbivaatamine  ja kooskõlastamine.
russalka
sammas
valgus_1
valgus4
valgus3
valgus2
valgus1
valgus
toompea
tammsaare
Kullamaa kiri
viru